Trwa wczytywanie produktów

Wzór formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Odstąpić od umowy można nie później niż 48h od otrzymania wiadomości e-mail o potwierdzeniu zapłaty za zamówienie.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat: Pixel Perfect Marcin Kubas, Wasilkowska 32/1, 15-137 Białystok, kontakt@moje-zaproszenia.pl.
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*).
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić