Trwa wczytywanie produktów

Sposoby płatności

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie stronie internetowej http://www.dotpay.pl, PayPal.com

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, PayPal.com Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

PayPal.com - serwis należy do spółki PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

 

TERMIN PŁATNOŚCI

Płatność elektroniczną Klient obowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

DANE DO PRZELEWU

Pixel Perfect Marcin Kubas

ul. Wasilkowska 32/1

15-137 Białystok

Deutsche Bank Polska S.A. 71 1910 1048 2123 2841 8790 0001